Emekli Olacak Memurları İlgilendiriyor! Ek Ödeme Maaşlara Yansıtılacak Mı?

Temmuz 2023 ayında gerek çalışan memurlara, gerekse emekli memurlara ek ödeme verilmesi için 7456 sayılı yasa ile düzenleme yapıldı. Emekli memurlara ek ödeme 2024 yılında da ödenmeye devam edecek mi? Posta yazarı Ekrem Sarısu yanıtladı.

Soru: Temmuz 2023 ayında memur maaşlarına yapılan zam sırasında 8.077 lira da ek ödeme verilmişti. Maaşlara Ocak 2024 zammı geldikten sonra emekli olmayı düşünüyorum. Emekli olduğumda, Temmuz 2023 ayında çalışan memurlara verilen 8.077 liralık ek ödeme emekli aylığıma eklenecek mi? Daha doğrusu bu ek ödeme emekli aylığıma da yansıtılacak mı?

Cevap: Yüksek enflasyonun memur ve memur emeklilerinin üstünde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmak ve bu kesimin gelirini iyileştirmek için Temmuz 2023 ayında gerek çalışan memurlara, gerekse emekli memurlara ek ödeme verilmesi için 7456 sayılı yasa ile düzenleme yapıldı.

7456 sayılı Kanunun 28’inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 40’ıncı maddesiyle çalışan memurlara seyyanen aylık 8.077 lira tutarında ek ödeme yapılması hüküm altına alınmıştır.

Ek ödemeye (15.965) göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutar esas alındı. 1 Temmuz 2023- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanan memur maaş katsayısı 0,509796’dır. İhdas edilen 15.965 ek ödeme göstergesinin memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu brüt ek ödeme tutarı 8.138 lira olmaktadır (15.965 x 0,509796).

Yapılan yasal düzenlemeye göre ek ödeme, damga vergisi hariç diğer vergilerden müstesna tutulmuştur. Ayrıca ek ödeme tutarından herhangi bir prim kesintisi de yapılmayacaktır.

Brüt ek ödeme tutarından 61 lira damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan net ek ödeme tutarı olan 8.077 TL, memur maaşlarına ilave edilerek Temmuz 2023 ayından itibaren ödendi. 2024 yılında da ödenmeye devam edecek. Tabi memur maaş katsayısı artırılacağından, bu artışa paralel olarak ek ödeme tutarı da artacak.

YÜZDE 6,34 ORANINDA

Ancak ek ödeme 8 Eylül 2008’den önce memur olanların emekli keseneğine esas aylıklarına, 8 Eylül 1999’dan sonra memur olanların da prim hesabına esas kazançlarına dahil edilmediğinden, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerini etkilemeyecektir yani artırmayacaktır. Ancak emekli memurlar da unutulmamış olup memurlara seyyanen getirilen 8.077 lira ek ödemenin karşılığı olarak, 7456 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na eklenen ek 86’ncı madde hükmüyle memur emeklilerine de emekli aylıklarının yüzde 6.34 oranında ek ödeme getirilmiştir.

Ancak 5434 sayılı Kanunun ek 81’inci maddesi gereğince emniyet ve askeri personel emeklilerine ödenen 100 TL ek ödeme, 5434 sayılı Kanunun ek 85’inci maddesi gereğince emniyet ve askeri personel emeklilerinden 3600 ek göstergeden daha az ek göstergelerden emekli aylığı alan ve makam tazminatı da alamayan emeklilere verilen 1.200 TL ek ödeme ve vergi iadesinin kaldırılması ve yerine 5454 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle getirilen (yüzde 5 veya 4’ü oranında) ek ödeme, yüzde 6.34 artış dışında tutulduğundan bu ek ödemeler, yüzde 6.34 oranında artırılmayacaktır.

MAAŞA DAHİL DEĞİL

Sonuç olarak Temmuz 2023 ayından itibaren çalışan memurların aylıklarına ilave olarak yapılan 8.077 lira ek ödeme, emekli aylığına dahil edilmeyecek olmasına karşın, aynı yasa ile memurlara yapılan seyyanen zam karşılığı olarak emekli memur aylıklarına getirilen yüzde 6.34 oranındaki ek ödeme emekli aylığınıza yansıtılacaktır. Yani emekli aylığınıza, aylığınızın yüzde 6.34’ü oranında ek ödeme ilave edilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x